Velkommen til

Opholdsstedet Orion​
- Et Socialpædagogisk tilbud​

Vi rummer 6 børn og unge i alderen 12-18 år.

Opholdsstedet Orion

Opholdsted for børn og unge på Sjælland

Beliggenhed og målgruppe

Huset ligger “ude på landet midt i byen”, tæt på sociale aktiviteter men alligevel beliggende i et roligt område. Husets beboere nyder overskueligheden i en familielignende hverdag.

Vi bor med en dejlig lys beliggenhed i stort halvandetplanshus, med flot udsigt over natur og marker i udkanten af Kalundborg.

Målgruppen

  • med tilknytningsforstyrrelser og betydelige adfærdsforstyrrelser betinget af følelsesmæssig frustration, eller tidligt følelsesmæssigt skadede
  • som kan karakteriseres som værende i en antisocial udvikling hvor udadrettet adfærd vil være kendetegnende
  • der kræver meget tydelige og kompetente voksne
Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har generelle eller specifikke spørgsmål.

Ring til os på telefon (+45) 58 85 67 67 eller send en mail til info@opholdsstedetorion.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Visitation

Såfremt en ung ønskes anbragt på Orion, træffes vi på tel. nr. 58 85 67 67 eller mail. info@opholdsstedetorion.dk

Ved det første møde lægger vi vægt på at det foregår mellem dig som rådgiver fra kommunen og ledelsen fra Orion. Dette betyder, at det første møde er et fagligt møde, hvor den unge og dennes familie ikke deltager. Formålet med det første visitationsmøde er, at vi på Orion vil få et godt indblik i den unges historie og baggrund, samt at der kan blive afstemt forventninger og mål til det fremtidige samarbejde.

Det er erfaringsmæssigt af stor betydning, at du som rådgiver får mulighed for at se vores rammer og dermed kan få et grundigt indblik i vores behandling samt pædagogiske metoder og strategier for herefter at vurdere, hvorvidt den unge vil profitere af et ophold på Orion.

Målgruppe

Opholdstedet er godkendt jf. lov om social service § 66, stk.1 nr.5

Vi rummer unge for hvem sundhed og udvikling er truet, såfremt behandling ikke iværksættes. Det vil ofte være børn og unge med tilknytningsforstyrrelse. Børn og unge som kan være vurderet som tidligt følelsesmæssigt skadet, med betydelige adfærdsforstyrrelser.

Børn og unge der kan karakteriseres som værende i anti-social udvikling og hvor udadrettet adfærd kan forkomme. Børn og unge der har brug for ro, omsorg og tydelige kompetente voksne til at skabe forudsigelige rammer om deres hverdag.

Der vil ofte være tale om børn og unge der har flere anbringelser bag sig. Vi er et lille sted med god normering og det opleves at dette er en medvirkende årsag til at de unge finder ro på Orion.

Vores informationer

Opholdsstedet Orion
Asmindrup 25 4400 Kalundborg

(+45) 58 85 67 67
info@opholdsstedetorion.dk

CVR nr.: 27004237

Skriv til os